DR.
Rozgonyi Anna Júlia egyéni ügyvéd vagyok,
adójogi szakjogász.

2012 óta a Budapesti ügyvédi kamara tagja. Amennyiben megtisztel bizalmával, és a segítségemet kéri, számíthat arra, hogy jogi problémájával kapcsolatban teljes körű, pontos és érthető felvilágosítást, tanácsadást kap. Megbízás esetén ügyében szakszerűen, a vállalt határidőben eljárok. Eljárásomról és az ügy menetéről folyamatosan tájékoztatom. Időközben felmerülő kérdéseire válaszolok, az esetlegesen nem érthető eljárási cselekményeket elmagyarázom.

TAPASZTALAT & MEGBÍZHATÓSÁG

Az elmúlt években jelentős tapasztalatot szereztem a cégeljárás és az ingatlanhoz kapcsolódó szerződések megkötésénél történő közreműködés során. Ezen ügyleteket rövid határidőben, az ügyfelek megelégedésére végzem.

Az egyes ügyletekhez kapcsolódóan a jogszabályi rendelkezések betartásával lehetőség van irodámnál letét elhelyezésére.

ONLINE ÜGYINTÉZÉS & TÁVELLENJEGYZÉS

egyéni ügyvédGördülékenyen járok el az online felületek használata során, így ügyfeleimnek lehetősége van a távellenjegyzés és távazonosítás igénybe vételére, mely rendkívül hasznos lehet, ha bármilyen körülmény miatt nem oldható meg az irodában történő személyes megjelenés. Ennek köszönhetően tudok segíteni a földrajzilag nagyobb távolságban lakó ügyfeleimnek is úgy, hogy megkíméljem őket a hosszas utazástól.

Egyéni ügyvédként jogi tanácsadást végzek elsősorban gazdasági jog, adójog, gazdasági büntetőjog, szerződéskötésekkel és kártérítéssel kapcsolatos kérdésekben, személyesen, telefonon, és online is. Lehetőség van Skype alkalmazáson keresztüli konzultációra is.

HATÓSÁGI & PERES KÉPVISELET

A jelen honlapon is feltüntetett szakterületeimen peres képviseletet látok el. Ehhez kapcsolódóan ügyfeleim a per megindítását megelőzően, és a per folyamán is folyamatos tájékoztatást kapnak az ügy állásáról, a jogszabályi környezetről és a lehetőségeikről.

Gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatban ellátom az ügyfelek védelmét, mely eljárás során jelentős segítségemre van az adójogász végzettség. Emiatt pontosan átlátom az egyes bűncselekmények esetén érintett adójogi szabályokat, a kifogásolt iratokat és körülményeket.

Az adóhatóság által indított eljárások során jogi képviseletet látok el, melyben szintén segítségemre van az adójogi szaktudásom. Eljárásom megkíméli az ügyfeleket az ügy szakszerűtlen kezelése miatt kiszabott bírságtól, és mindazon feszültségtől, amit az eljárás jogi képviselő nélküli kezelése okozhat.

Követelések behajtását és kezelését végzem, a kintlévőségek jogi úton történő érvényesítésével, felhasználva a peren kívüli megegyezés, fizetési meghagyásos, peres és felszámolási eljárás lehetőségeit is.

BIZALOM & HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Célom, hogy ügyfeleim a közös munkával elégedettek legyenek, és hosszú távon is visszatérjenek hozzám jogi gondjaikkal, szívesen ajánljanak ismerőseiknek. Korábbi ügyfeleim visszajelzései szerint ezen célt napról napra újra sikerül megvalósítani.

Amennyiben úgy érzi egyéni ügyvéd, jogi segítségre van szüksége, kérem, forduljon hozzám bizalommal (akár facebook oldalamon), és remélem hozzájárulhatok vállalkozásának sikeréhez, vagy esetleges jogvitájának hatékony lezárásához.
Dr. Rozgonyi Anna Júlia | Ügyvéd, adójogi szakjogász

ÁLLOK RENDELKEZÉSÉRE

KONZULTÁCIÓ

Konzultációt kezdeményezhet.

ÜZENET

Visszajelzést küldhet az oldalról.

E-MAIL

Hagyományos e-mailt is küldhet.

VÉLEMÉNY

Fontos az ügyfelek véleménye.

Ezt a honlapot dr. Rozgonyi Anna Júlia, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 19366 lajstromszámmal bejegyzett, és 36067882 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.