Örökléssel, hagyatéki eljárással kapcsolatban kaptam kérdést.

Diákszövetkezeti kifizetéssel kapcsolatban kaptam kérdést. Támadható-e a diákszövetkezet, amennyiben határidőig nem történt meg a kifizetés?

Tulajodni hánnyaddal, illetve annoa módosításával kapcsolatban kaptam kérdést.

Előző házasságból született gyerekek öröklésével kapcsolatban kaptam kérdést.

Falusi CSOK, illetve azt érintő esetleges vállással kapcsolatban kaptam kérdést.

Bírósági meghagyással, illetve annak teljesítésével kapcsolatban kaptam kérdést.

A jogerős fizetési meghagyást követő teendőkről, és történésekről szeretnék egy összefoglalást adni mind adósi, mind hitelezői oldalról.

Magánszemélyek egymás közti ügyleteiben, amennyiben bármilyen elszámolási vita merül fel, illetve esetlegesen valamely kölcsönt nem fizettek vissza részünkre, jó megoldás lehet az igényérvényesítésre a fizetési meghagyásos eljárás!

Mi ennek pontosan a menete, költségei? Az erre vonatkozó útmutatás a cikkben megtalálhatóak!

Bárkivel előfordulhat, hogy a közjegyzői kamarától fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezéséről tájékoztatják, és valamely követelést próbálnak ezáltal érvényesíteni. Ilyenkor gyakran érdemes megfontolni, hogy ellentmondással élünk.

Ügyfelem fizetési meghagyást kapott kézbesítési vélelemmel, amely egy jelentős tartozás megfizetésére kötelezi, amelyről eddig nem tudott.

Gyakran előfordul, hogy vásárolunk egy terméket, ami rövid időn belül meghibásodik. De mit tehetünk ilyen esetben és milyen igényérvényesítési határidők vannak?

Az elmúlt időszakban több alkalommal is sor került arra, hogy az ügyfeleim részére távellenjegyzés szolgáltatást nyújtsak.

Jelen cikkemben arról írok, hogy mi a teendő akkor, ha észleljük, hogy elévült követelést próbálnak ellenünk érvényesíteni?

Ebben a cikkeben arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy vannak az általános szabályoktól eltérően elévülő követelések is.

Nemrég közzétettem egy cikket elévülés témában, melyben kifejtem, hogy egy már végrehajtás alatt álló követelés elévülhet, és kérhető az eljárás megszüntetése.

A kérdező nagynénje elhalálozott, akinek a férje már korábban meghalt, gyermeke nem volt. Szülei meghaltak, testvérei meghaltak. 3 testvérének vannak gyermekei, akik a jelen hagyatéki eljárásban szerepelnek, összesen 6 fő.

Az örökhagyó vér szerinti szülei (nagymama és második férj) 1/2 – 1/2 arányban öröklik az örökhagyó hagyatékát.

Oldal 1 / 71 2 3 7

Ezt a honlapot dr. Rozgonyi Anna Júlia, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 19366 lajstromszámmal bejegyzett, és 36067882 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.