Mostanában több ügyfél is megkeresett távellenjegyzés témában, a legutóbb New Yorkból volt olyan, akinek ilyen módon tudtam segíteni.

Júliusban módosították a KATA adózásról szóló jogszabályt, emiatt az eddig egyéni vállalkozóként dolgozók egy része már nem jogosult a kedvezményes adózás igénybevételére.

A kérdés jó! Általános elgondolás, hogy ahhoz, hogy Kft-t alapítsunk már a kezdetekkor szükséges 3.000.000 Ft, ami rendelkezésre áll, e nélkül nem kezdhetjük meg a működést.

A távellenjegyzés lehetősége egy igazán friss jogintézmény, mely igazodik a modern kor követelményeihez, és számos alkalommal megkönnyítette már az ügyfeleim dolgát, illetve így már nem képezhet akadályt az ügyvédválasztásban a távolság, hiszen az internet segítségével az egész világ elérhető!

Kényszertörlés alá került a cégem! Van még lehetőség a visszaállításra?

A Cégbíróság, illetőleg a cégnyilvántartás rendszere napjainkban már össze van kötve a lakcímnyilvántartással

Tudták, hogy már van lehetőség személyes megjelenés nélkül, ügyvédi távellenjegyzéssel, távazonosítással ellátott szerződést kötni?

Ezúton szeretnék értesíteni minden ügyvezetőt, hogy a kötelező cégkapu regisztráció határideje 2017.08.30.

Ezúton szeretnék értesíteni minden cégtulajdonost, hogy az új Ptk-ban meghatározott kötelező tőkeemelés határideje 2017.03.15. napja.

Ezt a honlapot dr. Rozgonyi Anna Júlia, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 19366 lajstromszámmal bejegyzett, és 36067882 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.