Az öröklési jogban történő eljárásom két irányú.

Hagyatéki eljárás

Egyrészt ellátom az örökösök, illetve egyéb érdekelt személyek (pl. hagyatéki hitelezők) képviseletét a hagyatéki eljárás során. E körben részletes felvilágosítást nyújtok arról, hogy ügyfeleim milyen igényt támaszthatnak a vonatkozó jogszabályok szerint a hagyatékra, milyen kötelesrészi igényeik lehetnek, illetve igényeik érvényesítésében segítséget nyújtok.

Végrendeletek

A másik iránya az eljárásnak a végrendeletek szerkesztése, melyhez kötődően tanácsadást és a végrendelet közjegyzői, vagy ügyvédi kamarai letétbe helyezése iránti eljárásban is segítséget tudok nyújtani.

AZ ÖRÖKLÉSI JOG TERÉN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSAIM:

  • Az örökléssel kapcsolatos jogi tanácsadás
  • Végrendelet szerkesztése
  • Hagyatéki eljárásban történő képviselet

A témában írt cikkeim

Előző házasságból született gyerekek öröklésével kapcsolatban kaptam kérdést.

Nemrég kérdést kaptam végrendeleti öröklés kérdésében, melynek lényege az volt, hogy mi történik akkor, ha az örökhagyó végrendelkezett egy örökös részére, azonban ezen örökös még az örökhagyót megelőzően elhunyt.

Nemrég megkeresést kaptam egy hagyatéki ügyben, melyben az örökölt vagyon elenyésző volt, azonban jelenzős tartozás is részét képezte a hagyatéknak.

Végrendeletetbe szeretnének megjelölni örököst (barátnő közeli hozzátartozóját) és egy haszonélvezőt (nem bejegyzett élettárs).

Nemrég megkerestek egy kérdéssel, mi történik, ha az örökhagyónak nincs leszárnazója, viszont van édestestvére és…

Manapság egyre többen választják az élettársi kapcsolatot házasság helyett. Sokan mondják, hogy a házasság “csak…

A kötelesrész a hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó, egyes örökösöket a hagyatékból  megillető rész, ha a hagyatékból…

ÁLLOK RENDELKEZÉSÉRE

KONZULTÁCIÓ

Konzultációt kezdeményezhet.

ÜZENET

Visszajelzést küldhet az oldalról.

E-MAIL

Hagyományos e-mailt is küldhet.

VÉLEMÉNY

Fontos az ügyfelek véleménye.

A témában írt cikkeim

Előző házasságból született gyerekek öröklésével kapcsolatban kaptam kérdést.

Nemrég kérdést kaptam végrendeleti öröklés kérdésében, melynek lényege az volt, hogy mi történik akkor, ha az örökhagyó végrendelkezett egy örökös részére, azonban ezen örökös még az örökhagyót megelőzően elhunyt.

Nemrég megkeresést kaptam egy hagyatéki ügyben, melyben az örökölt vagyon elenyésző volt, azonban jelenzős tartozás is részét képezte a hagyatéknak.

Végrendeletetbe szeretnének megjelölni örököst (barátnő közeli hozzátartozóját) és egy haszonélvezőt (nem bejegyzett élettárs).

Nemrég megkerestek egy kérdéssel, mi történik, ha az örökhagyónak nincs leszárnazója, viszont van édestestvére és…

Manapság egyre többen választják az élettársi kapcsolatot házasság helyett. Sokan mondják, hogy a házasság “csak…

A kötelesrész a hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó, egyes örökösöket a hagyatékból  megillető rész, ha a hagyatékból…

Ezt a honlapot dr. Rozgonyi Anna Júlia, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 19366 lajstromszámmal bejegyzett, és 36067882 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.