Bírósági meghagyással, illetve annak teljesítésével kapcsolatban kaptam kérdést.

Magánszemélyek egymás közti ügyleteiben, amennyiben bármilyen elszámolási vita merül fel, illetve esetlegesen valamely kölcsönt nem fizettek vissza részünkre, jó megoldás lehet az igényérvényesítésre a fizetési meghagyásos eljárás!

Mi ennek pontosan a menete, költségei? Az erre vonatkozó útmutatás a cikkben megtalálhatóak!

Bárkivel előfordulhat, hogy a közjegyzői kamarától fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezéséről tájékoztatják, és valamely követelést próbálnak ezáltal érvényesíteni. Ilyenkor gyakran érdemes megfontolni, hogy ellentmondással élünk.

Gyakran előfordul, hogy vásárolunk egy terméket, ami rövid időn belül meghibásodik. De mit tehetünk ilyen esetben és milyen igényérvényesítési határidők vannak?

Nemrég megkeresést kaptam az egyik régi ügyfelemtől, keressünk megoldást arra, hogy kölcsönt kíván nyújtani, azonban szeretné a követelést ingatlan fedezettel biztosítani.

Sajnos Magyarországon általános gyakorlat, melyet magam is tapasztalok, hogy látszólag végtelen ideig elhúzódnak a polgári perek. Mindenki számára rendkívül bosszantó tud lenni, illetve sokan emiatt már nem is vágnak bele a pereskedésbe.

Néha előfordul, hogy ügyfelek valamely réges-régi sérelemmel, vagy rendezetlen üggyel keresnek meg, illetve azzal, hogy valamely szolgáltató (közüzemek, internet stb) egy 10 évvel ezelőtti tartozást próbál rajtuk behajtani.

Mostanában több megkeresést is kaptam élettársi közös vagyon témában.

Talán nem sokan tudják, hogy amennyiben a személyes körülményeik erre alapot adnak, a bírósági eljárásban igényelhető költségmentesség.

Mostanában több ügyfél is megkeresett távellenjegyzés témában, a legutóbb New Yorkból volt olyan, akinek ilyen módon tudtam segíteni.

Nemrég megkeresett egy ügyfél azzal a kérdéssel, hogy közeli hozzátartozója külföldön tartózkodik, és egy hagyatéki eljáráshoz kapcsoldóan kellene meghatalmazást készítenünk

Az ingatlanos, vagy az Eladó azonnali foglalózást várna el, vagy legalább gyorsan tegyük meg a vételi ajánlatot, ilyenkor nagyon résen kell lenni…

Sokszor fordulnak hozzám a fenti kérdéssel ügyfelek. A kérdés megválaszolásához először tisztázni kell a kölcsön körülményeit!

Szeretném felhívni a figyelmet egy jogérvényesítési formára, melyet sokan nem ismernek, így ebből adódóan hátrányos helyzetbe kerülnek az ellenük érvényesített követelések behajtása során.

Gyakran fordulnak hozzám az ügyfelek azzal, hogy fizetési felszólítást, vagy fizetési meghagyást kaptak egy régi, 6-10 évvel ezelőtti tartozásukra (pl. közüzemi díjak).

A foglaló illetve előleg kérdése leggyakrabban ingatlan adásvételi szerződésekhez kapcsolódóan merül fel.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. 2014-ben a termőföldtörvény hatálya alá helyezte a zártkerteket, jelentősen megnehezítve az értékesítésüket. Azonban a jogalkotó 2015-ben elfogadott jogszabálya alapján jelenleg 2016.12.31-ig lehetőség van ezen kertek díjmentes átminősítésére, mely átminősítést követően már nem tartoznak az ingatlanok a termőföld törvény hatálya alá. Azoknak, akik ténylegesen hétvégi…

Ezt a honlapot dr. Rozgonyi Anna Júlia, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 19366 lajstromszámmal bejegyzett, és 36067882 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.