A jogerős fizetési meghagyást követő teendőkről, és történésekről szeretnék egy összefoglalást adni mind adósi, mind hitelezői oldalról.

Magánszemélyek egymás közti ügyleteiben, amennyiben bármilyen elszámolási vita merül fel, illetve esetlegesen valamely kölcsönt nem fizettek vissza részünkre, jó megoldás lehet az igényérvényesítésre a fizetési meghagyásos eljárás!

Mi ennek pontosan a menete, költségei? Az erre vonatkozó útmutatás a cikkben megtalálhatóak!

Bárkivel előfordulhat, hogy a közjegyzői kamarától fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezéséről tájékoztatják, és valamely követelést próbálnak ezáltal érvényesíteni. Ilyenkor gyakran érdemes megfontolni, hogy ellentmondással élünk.

Sokszor fordulnak hozzám a fenti kérdéssel ügyfelek. A kérdés megválaszolásához először tisztázni kell a kölcsön körülményeit!

Gyakran fordulnak hozzám az ügyfelek azzal, hogy fizetési felszólítást, vagy fizetési meghagyást kaptak egy régi, 6-10 évvel ezelőtti tartozásukra (pl. közüzemi díjak).

Sajnos a mai napig sokan gondolják azt, hogy ha nem vesznek át egy levelet, akkor “megúszhatják” a szankciókat, büntetéseket, amik a levélben lehetnének, hiszen nem is tudtak róla.

Ezt a honlapot dr. Rozgonyi Anna Júlia, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 19366 lajstromszámmal bejegyzett, és 36067882 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.