Tudták, hogy már van lehetőség személyes megjelenés nélkül, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott szerződést kötni?

Ha bármi miatt, legyen az az ügyvédi irodától fennálló távolság, megbetegedés, vagy időhiány, Ön nem tud személyesen megjelenni az irodában, van megoldás!

A távellenjegyzés és távazonosítás viszonylag új intézményével van lehetőség arra, hogy a személyes megjelenést egy videón rögzített online konzultáció pótolja.

Az én gyakorlatomban ez úgy működik, hogy előzetesen átbeszéljük az ügyét, egyeztetjük az adatokat, majd a szerződés tervezetét eljuttatom Önhöz, melyet aláírva visszajuttat nekem.

Ezt követően egy előre egyeztetett időpontban a Skype program segítségével megerősíti a szerződési szándékát, és elismeri a szerződésen található aláírást.

Ha felkeltettem az érdeklődését, úgy érzi, ezen eljárás segítségével szeretne szerződni, várom a jelentkezését!

Van-e lehetőség az ügyfelek távazonosítására?

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) nem írja elő, hogy a természetes személy (járjon el bár saját nevében, meghatalmazottként vagy törvényes képviselőként) azonosításának az ügyvéddel való személyes találkozás során kell megtörténnie.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) ugyanakkor csak akkor teszi lehetővé a személyes megjelenés nélküli azonosítást, ha a felügyelő szerv – amely ügyvédek esetében a Magyar Ügyvédi Kamara – meghatározza ennek a módját, és az alkalmazható elektronikus hírközlő eszközt előzetesen auditálja. Ebből következően a Pmt. hatálya alá tartozó esetekben akkor végezhető el az azonosítás személyes megjelenés nélkül, ha e feltételek fennállnak, míg a Pmt. hatálya alá nem tartozó esetekben az ügyvéd minden további nélkül azonosíthatja a természetes személyt akkor is, ha az nem jelenik meg előtte személyesen.

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése a személyes megjelenés nélküli azonosítás módját az. 1.2. pontban meghatározottak szerint meghatározta, és az alkalmazható elektronikus hírközlő eszközöket a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az 1.2. pont szerint auditálta.

Azaz akár a Pmt. hatálya alá tartozó, akár a Pmt. hatálya alá nem tartozó ügyekben van lehetőség távazonosításra, függetlenül attól, hogy találkoztunk-e előzetesen az ügyféllel vagy sem.

Milyen elektronikus eszköz használható távazonosításra?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: Pmt. szabályzat) 5.1-5.3. pontja alapján az azonosításra előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is sor kerülhet. A Pmt. hatálya alá tartozó esetekben a távazonosításra tehát a Magyar Ügyvédi Kamara által meghatározott feltételeknek megfelelő elektronikus hírközlési eszköz útján kerülhet sor, azonban célszerű az okiratbiztonság érdekében ezeket a szabályokat alkalmazni a Pmt. hatálya alá nem tartozó azonosítások esetén is.

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az 1/2019. (VII.31.) határozatában határozta meg az azonosítás során használható egyes elektronikus hírközlő eszközöket. Ezek:

a) a Skype szoftver bármely operációs rendszerre kiadott, 8.50.0.38 vagy újabb verziója

b) a Skype for Business szoftver bármely operációs rendszerre kiadott, 16.0.4795.1000 vagy újabb verziója

c) a Microsoft Teams szoftver Windows és macOS operációs rendszerre kiadott 1.2.00.4664 vagy újabb verziója, az iOS operációs rendszerre kiadott 1.0.80 vagy újabb verziója, az Android operációs rendszerre kiadott 1416/1.0.0.2019071503 vagy újabb verziója,

d) a bluejeans.com honlapon keresztül elérhető videotelefon-szolgáltatás,

e) a Google Meet azon szolgáltatása, amely a kép- és hang egyidejű rögzítését és mentését az alkalmazáson belül biztosítja (2020. április 3-tól),

f) a LogMeIn https://gotomeeting.com weboldalon elérhető azon GoToMeeting szolgáltatása, amely a kép- és hang egyidejű rögzítését és mentését az alkalmazáson belül biztosítja (2020. április 8-tól),

​g) a Cisco azon v39.0 vagy magasabb verziószámú Webex Meetings szolgáltatása, amely a kép- és hang egyidejű rögzítését és mentését az alkalmazáson belül biztosítja (2020. április 17-től),

h) az ACPM IT Tanácsadó Kft. https://dataroom.acpmit.com/index.php/login weboldalon elérhető ACPM SecureOffice 1.0.1. vagy magasabb verziószámú szolgáltatása (2020. augusztus 12-től),

i) a Zoom Meetings 5.4.2. vagy magasabb verziószámú szolgáltatása végponti titkosítás (end-to-end encryption) alkalmazásával (2020. november 20-tól).

Hogyan kell elvégezni a távazonosítást?

Az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk /1/ b) pontja alapján. A kapcsolattartási adatokat az Ügyvéd az ügyfél hozzájárulása alapján kezeli. (GDPR 6. cikk /1/ a) pontja)

Bizonyos esetekben (pl. adózási kötelezettségek teljesítése, pénzmosási szabályok betartása) az adatkezelés jogalapja, hogy ezáltal az Ügyvéd az őt terhelő jogi kötelezettségeknek tudjon eleget tenni. (GDPR 6. cikk /1/ c) pontja)

Jogos érdek (GDPR 6. cikk /1/ f) pontja) jogcímén kezeli az Ügyvéd a megbízás teljesítéséhez szükséges, harmadik személyek – például tanúk, szakértők – adatait.

Forrás

A távellenjegyzés díjszabása

A távellenjegyzés alapdíja: 30.000 Ft

Az alapdíj az adott dokumentum bonyolultságára és terjedelmére tekintettel a dokumentum szerkesztésére fordított idő és ügyérték alapján, az erre felszámított ügyvédi munkadíjhoz igazodva változhat.

Amennyiben a távellenjegyzésre egyéb, külön megállapodás szerinti megbízáshoz kapcsolódóan kerül sor, annak díját tartalmazza az adott okiratra adott árajánlat.

Kérje egyedi árajánlatomat a távellenjegyzéssel érintett ügy leírásával!

TÁVELLENJEGYZÉSI KÉRELEM

ÁLLOK RENDELKEZÉSÉRE

KONZULTÁCIÓ

Konzultációt kezdeményezhet.

ÜZENET

Visszajelzést küldhet az oldalról.

E-MAIL

Hagyományos e-mailt is küldhet.

VÉLEMÉNY

Fontos az ügyfelek véleménye.

Ezt a honlapot dr. Rozgonyi Anna Júlia, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 19366 lajstromszámmal bejegyzett, és 36067882 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.