A kártérítési jog, a kártérítésekkel kapcsolatos igényérvényesítés rendkívül szerteágazó. Ide tartoznak a személyi sérülések, műhibák, de a gépjármű-balesetekhez, vagy egyéb szerződésszegésekhez kapcsolódó kárigények érvényesítése is.

kártértítési jog2022 januárjától bevezetésre került a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel. A pereskedők részére vagyoni kompenzáció igényelhető, amennyiben a polgári per meghaladja az ésszerű időtartamot. A bírósági eljárás időtartama akkor minősül észszerűnek – a lejjebb kifejtett kivételekkel-, ha az az elsőfokú eljárás megindításától az eljárást befejező jogerős határozat közlésének napjáig nem haladja meg a hatvan hónapot, illetve az egyes szakaszokat is vizsgálni kell. 

Az eljárás a per ideje alatt és a per jogerős lezárultát követő 4 hónapon belül is megindítható. 

Az ilyen típusú igények érvényesítésében is segítséget tudok nyújtani. (A témában írt cikkeim.)

A kártérítési jog terén nyújtott szolgáltatásaim:

  • Fizetési felszólítások
  • Bírósági eljárás lefolytatása
  • Orvosi műhibaperek
  • Kártérítési eljárások lefolytatása
  • Egyéb kártérítési perek

A témában írt cikkeim

A hét elején keresetet nyújtottam be a bíróságra egy orvosi műhiba ügyében.

ÁLLOK RENDELKEZÉSÉRE

KONZULTÁCIÓ

Konzultációt kezdeményezhet.

ÜZENET

Visszajelzést küldhet az oldalról.

E-MAIL

Hagyományos e-mailt is küldhet.

VÉLEMÉNY

Fontos az ügyfelek véleménye.

Ezt a honlapot dr. Rozgonyi Anna Júlia, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 19366 lajstromszámmal bejegyzett, és 36067882 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.

Email
Phone
Skype
Phone
Email
Skype