Szakterületeim közé tartozik a végrehajtási jog, a végrehajtási ügyek ellátása is. Az 1994. évi LIII. törvény, rövidítve Vht., tartalmazza a bírósági végrehajtásra vonatkozó szabályokat.

Végrehajtási jog

Tartozás érvényesítése iránti eljárásokban, a végrehajtás megindítása és folyamata alatt jogi képviselőként járok el, mind hitelezői, mind adósi oldalon. Az eljárásom során segítséget nyújthatok ezeken kívül elektronikus árverésben történő részvételnél is, arra vonatkozó tanácsadással és képviselettel, ha árverésen venne részt.

Adósi képviselet körében tanácsot adok, és képviseletet látok el a végrehajtási eljárásban rendelkezésre álló lehetőségekről, többek közt a végrehajtási eljárás esetleges megszüntetése körében, illetve a hitelezővel történő megállapodással, részletfizetési lehetőségekkel kapcsolatban.

Hitelezői képviselet esetén eljárok a végrehajtási lap, illetve végrehajtási záradék kibocsátása iránt, és az önálló bírósági végrehajtó előtt.

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSAIM:

  • Végrehajtási lap és végrehajtási záradék kibocsátás
  • Végrehajtási kifogás előterjesztése
  • Kapcsolattartás a végrehajtóval
  • Végrehajtási perek (igényper, végrehajtás megszüntetése iránti polgári per)
  • Elektronikus árverésen történő részvétel
  • Képviselet adóhatósági végrehajtási eljárásban, elévülés vizsgálata és jogérvényesítés

végrehajtás

Végrehajtással kapcsolatban itt is olvashat.

ÁLLOK RENDELKEZÉSÉRE

KONZULTÁCIÓ

Konzultációt kezdeményezhet.

ÜZENET

Visszajelzést küldhet az oldalról.

E-MAIL

Hagyományos e-mailt is küldhet.

VÉLEMÉNY

Fontos az ügyfelek véleménye.

Ezt a honlapot dr. Rozgonyi Anna Júlia, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 19366 lajstromszámmal bejegyzett, és 36067882 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.