Örökléssel, hagyatéki eljárással kapcsolatban kaptam kérdést.

Diákszövetkezeti kifizetéssel kapcsolatban kaptam kérdést. Támadható-e a diákszövetkezet, amennyiben határidőig nem történt meg a kifizetés?

Tulajodni hánnyaddal, illetve annoa módosításával kapcsolatban kaptam kérdést.

Előző házasságból született gyerekek öröklésével kapcsolatban kaptam kérdést.

Falusi CSOK, illetve azt érintő esetleges vállással kapcsolatban kaptam kérdést.

Bírósági meghagyással, illetve annak teljesítésével kapcsolatban kaptam kérdést.

Az örökhagyó vér szerinti szülei (nagymama és második férj) 1/2 – 1/2 arányban öröklik az örökhagyó hagyatékát.

Létezik-e olyan lemondó nyilatkozat, amin vagy lemondanak az adott telkekről és onnantól nem támadható, vagy olyan nyilatkozat amin az ő részüket átruházzák rám?

Lefoglalózhatok-e idén egy lakást hivatalosan szerződéssel úgy, hogy az adásvételi szerződés csak 2024-ben jön létre?

Azzal a kérdéssel fordulok önhöz hogy az ingatlanomban 1/2 tulajdoni hányaddal rendelkezem viszont van egy másik tulajdonos is, aki nem lakik a házban csak a lakcíme szól ide.

Végrendelet nélkül elhunyt az unokatestvérem.

2006-ban készült adásvételi szerződés, amin hamisitott az eladó aláirása,

Igaz-e hogy bizonyos együttélési évszám után közössè válik a házastársi különvagyon?

Valóban jár a törvény által előírt kötelesrész a testvére gyerekeinek?

Öröklés esetén ági vagyonnak testvértől szerzés címén főszabály szerint nincs helye, azonban van egy kivétel.

A hiteles igazolás valamely banktól, hatóságtól, bíróságtól vagy magánszemélytől kikért, az igazolás kiadójának ügyrendje szerint készült eredeti, legtöbbször aláírással, pecséttel ellátott okirat.

Olyan ingatlan, amelynek a tulajdoni lapján valamilyen terhelés található. Ez lehet banki hiteltartozást biztosító jelzálogjog, vagy bármilyen tartozás végrehajtását jelző végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom, haszonélvezeti jog stb.

“Egy társasházban lakom. A földszinten két orvosi rendelő van, a tetőtérben pedig négy lakás. Az önkormányzat szeretné megvenni az egész épületet egyben, erre a tulajdonosok nyitottak”

“Végrendeletet szeretnék írni, abban megjelölni egy örököst (a barátnőm fiát) és egy haszonélvezőt (nem bejegyzett élettársamat).”

Féltestvér ági vagyon öröklésével kapcsolatban kaptam egy kérdést.

A hagyatéki igények vizsgálatakor mindig az elhalálozás idején vizsgáljuk az örökösi igényeket, attól függetlenül, hogy a hagyatéki eljárások lefolytak-e már.

A minap érkezett az alábbi kérdés Facebook oldalamon:

Egy cég adószáma több okból is változhat, leggyakrabban székhely áthelyezés, vagy adózási forma váltás miatt.

Fizetési meghagyásos eljárás A fizetési meghagyásos (továbbiakban ) eljárásban kérelmet adunk be az illetékes közjegyző részére, aki a kérelmünknek megfelelő -t, tulajdonképpen egy fizetési felszólításhoz hasonló okiratot küld annak a személynek, aki ellen igényt kívánunk érvényesíteni.

Amennyiben a postai úton küldött hivatalos levél átvételét megtagadják, azt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni.

A fizetési felszólítás egy egyszerű nyomtatvány, amelyet bármelyik cég, vállalkozó vagy magánszemély elkészíthet.

A fizetési meghagyás a fizetési felszólítás szigorúbb verziója, egy olyan polgári nemperes eljárás, amelyről a dokumentumot a közjegyző állítja ki.

A távazonosítás kezdetén az azonosított személynek kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosításhoz hozzájárul.

A Pmt. hatálya alá tartozó esetekben a távazonosításra tehát a Magyar Ügyvédi Kamara által meghatározott feltételeknek megfelelő elektronikus hírközlési eszköz útján kerülhet sor.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) nem írja elő, hogy a természetes személy (járjon el bár saját nevében, meghatalmazottként vagy törvényes képviselőként) azonosításának az ügyvéddel való személyes találkozás során kell megtörténnie.

Ezt a honlapot dr. Rozgonyi Anna Júlia, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 19366 lajstromszámmal bejegyzett, és 36067882 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.