Tulajodni hánnyaddal, illetve annoa módosításával kapcsolatban kaptam kérdést.

Nemrég megjelent egy közérthető, a tudnivalókat teljes körűen összefoglaló cikk a hvg.hu oldalán az ingatlan értékesítéséhez, adózáshoz, birtokbaadáshoz kapcsolódóan.

Régebben az ingatlanok tulajdoni lapját csak a földhivatalokban, majd közjegyzőnél lehetett beszerezni, hosszas sorbanállás után, mely rengeteg időt vett igénybe.

Ingatlan adásvételi szerződés esetén gyakori jogtechnikai megoldás a függőben tartás alkalmazása.

Az Eladó úgy tájékoztatta az érdeklődőket, hogy bár az ingatlan többszörösen terhelt volt, de a terhek összege nem haladja meg a vételárat…

Egy ingatlan adásvételi ügy estetében az Eladóról kiderült, hogy nem is rendelkezik az 1/1 tulajdoni hányaddal…

Az adásvételi szerződés tervezet is megküldésre került, de kiderült, hogy aki tulajdonosként akarta értékesíteni az ingatlant, még be sincs jegyezve a tulajdoni lapra.

Az ingatlanos, vagy az Eladó azonnali foglalózást várna el, vagy legalább gyorsan tegyük meg a vételi ajánlatot, ilyenkor nagyon résen kell lenni…

Gyakran előfordul, hogy ingatlant vásárolni készülő ügyfeleim nem kalkulálnak, illetőleg megfeledkeznek a fizetendő vagyonszerzési illetékről, illetve van, aki nem is tud róla, emiatt úgy gondolom, mindenki számára hasznos lehet erről egy rövid áttekintés.

Igen gyakran előfordul, hogy az ingatlan adásvételi szerződés megkötése és a teljes vételár megfizetése egymástól időben elkülönül.

A foglaló illetve előleg kérdése leggyakrabban ingatlan adásvételi szerződésekhez kapcsolódóan merül fel.

Mennyivel kockázatosabb hitellel terhelt ingatlant vásárolni, mint tehermenteset?

A távellenjegyzés lehetősége egy igazán friss jogintézmény, mely igazodik a modern kor követelményeihez, és számos alkalommal megkönnyítette már az ügyfeleim dolgát, illetve így már nem képezhet akadályt az ügyvédválasztásban a távolság, hiszen az internet segítségével az egész világ elérhető!

Az ingatlan adásvételek mindennapi munkánk részét képezik.

Ezt a honlapot dr. Rozgonyi Anna Júlia, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 19366 lajstromszámmal bejegyzett, és 36067882 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.