“Végrendeletet szeretnék írni, abban megjelölni egy örököst (a barátnőm fiát) és egy haszonélvezőt (nem bejegyzett élettársamat).”

Végrendeletetbe szeretnének megjelölni örököst (barátnő közeli hozzátartozóját) és egy haszonélvezőt (nem bejegyzett élettárs).

Az elmúlt héten féltestvér ági vagyon öröklésével kapcsolatban kaptam kérdést.

Féltestvér ági vagyon öröklésével kapcsolatban kaptam egy kérdést.

A hagyatéki igények vizsgálatakor mindig az elhalálozás idején vizsgáljuk az örökösi igényeket, attól függetlenül, hogy a hagyatéki eljárások lefolytak-e már.

Nemrég megkerestek egy kérdéssel, mi történik, ha az örökhagyónak nincs leszárnazója, viszont van édestestvére és féltestvére is. Hogy alakul ebben az esetben az öröklés?

Manapság egyre többen választják az élettársi kapcsolatot házasság helyett. Sokan mondják, hogy a házasság “csak egy papír”, egymás szeretetéhez, megbecsüléséhez és a közös élethez nincs rá szükség.

A minap érkezett az alábbi kérdés Facebook oldalamon:

A kötelesrész a hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó, egyes örökösöket a hagyatékból  megillető rész, ha a hagyatékból a törvényes öröklés szabályai szerint részesülnének, de végrendelkezés vagy egyéb ok miatt mégsem részesülnek.

Mostanában egyre többen keresnek meg öröklési, hagyatéki kérdésekkel, így az alapvető szabályokról szeretném tájékoztatni az érdeklődőket. A mai témánk a házastárs törvényes öröklése. Tehát ha az elhunyt nem írt végrendeletet, a hagyatéki eljárásban a törvényes öröklés szabályait alkalmazzák.

Mostanában egyre többen keresnek meg hagyatéki ügyekben.

Sajnos volt már olyan, hogy az ügyfél behozta az elhunyt rokona által írt végrendeletet, és sajnos azt kellett neki mondanom, hogy a végrendelet nem érvényes, így a hagyatéki eljárásban nem alapíthat rá igényt.

Ezt a honlapot dr. Rozgonyi Anna Júlia, a Budapesti Ügyvédi Kamarába 19366 lajstromszámmal bejegyzett, és 36067882 kamarai azonosító számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.